Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Bent u ouder dan 65 jaar, hulpbehoevend en hebt u een laag inkomen dan kan u een zorgbudget aanvragen op www.vlaamsesocialebescherming.be . Voor info en hulp kunt u terecht bij de zorgkas van uw ziekenfonds/OCMW.