Terinzagelegging plan-MER geluids- en slagschaduwvoorwaarden voor windturbines

Gepubliceerd opwoensdag 15 dec 2021 om 10:30
Op vraag van het Departement Omgeving kondigt het gemeentebestuur van Meulebeke de terinzagelegging van de kennisgeving van het plan-MER voor Sectorale voorwaarden voor windturbines Vlarem II aan.

Om mogelijke effecten van sectorale voorwaarden voor windturbines op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) opgestart. Het plan dat onderzocht wordt, bevat de huidige sectorale geluids- en slagschaduwvoorwaarden voor windturbines en de voorwaarden voor veiligheid.

Meer informatie vindt u op https://omgeving.vlaanderen.be/plan-mer-windturbines.

U kunt van 15 december 2021 tot en met 12 februari 2022 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. U kunt de milieueffecten aangeven die volgens u onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor  alternatieven. U kunt de nota downloaden op bovenstaande website, of inkijken bij de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente, bij het Departement Omgeving en bij het Team Mer in Brussel.

Bezorg uw opmerkingen aan het Team Mer uiterlijk op 12 februari 2022 op een van de volgende manieren:

  • via het inspraakformulier op bovenstaande website

  • per post aan:

Departement Omgeving
Team Mer
Plan-MER sectorale voorwaarden windturbines (PL277)
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 BRUSSEL

Voor meer informatie over milieueffectrapportage kunt u surfen naar omgeving.vlaanderen.be/milieueffectrapportage  of bellen naar het gratis nummer 1700.