Wereld Dementie Dag

Gepubliceerd opwoensdag 16 sep 2020 om 08:00
Op maandag 21 september 2020 is er opnieuw Wereld Dementie Dag.

Dit jaar willen wij graag in samenwerking met het Infopunt Dementie, gelegen in De Zonnewende en het lokaal dienstencentrum Ter Deeve aandacht vragen voor deze groep personen.

In België leven ruim 165 000 personen met dementie, in Vlaanderen 101 000. Men verwacht dat dit aantal zal verdrievoudigen tegen 2050.
Communiceren met personen met dementie is echter niet altijd gemakkelijk: “Mensen die niet goed weten wat de ziekte inhoudt, hebben de neiging om ons te ontlopen omdat zij niet goed op hun gemak zijn”, stellen de betrokkenen zelf. Mensen met (jong)dementie (of een verwante aandoening) en hun naasten voelen zich dan ook vaak geïsoleerd. Hun contacten met de lokale gemeenschap vallen geleidelijk aan weg. Terwijl mensen met dementie en hun familie graag zo lang mogelijk willen deelnemen aan het openbare leven in hun buurt of gemeente.

Beter leren omgaan met dementie is dan ook een uitdaging voor de hele samenleving. Het doel van dementievriendelijke initiatieven is een maatschappelijk draagvlak creëren voor een betere omgang met personen met dementie en het isolement doorbreken. Dit gaat samen met een meer genuanceerde beeldvorming over deze thematiek.

Iedereen kan bijdragen tot een dementievriendelijker gemeente. En zo blijft de klant ook Koning ongeacht zijn diagnose.