Welke stappen zijn reeds gezet?

In 2022 heeft het lokaal bestuur van Meulebeke nagevraagd of buurgemeenten een fusie wilden overwegen. De besturen van Tielt en Pittem waren bereid deze mogelijkheid te onderzoeken. 

Onder begeleiding van adviesbureau Probis liep vervolgens een onderzoek naar de bestuurskrachtanalyse van deze 3 gemeenten. Dit onderzoek liep van januari tot mei 2023. 

Deze stappen hebben we al achter de rug: 

 • Januari - mei 2023: Uitvoeren bestuurskrachtanalyse door Probis.
 • Woensdag 8 maart: infomoment gemeenteraad: "Bestuurskrachtanalyse Meulebeke" door Probis 
 • Maart 2023: Info over de bestuurskrachtanalyse in het infoblad 
 • Donderdag 25 mei 2023: Toelichting resultaten bestuurskrachtanalyse aan de leden van de gemeenteraad  
 • Vrijdag 26 mei 2023: Info- en vraagmoment voor alle Meulebeekse medewerkers 
 • Vrijdag 26 mei 2023: Verspreiding persbericht “Bestuurskracht met oog voor de toekomst” 
 • Dinsdag 13 juni 2023: Toelichting resultaten bestuurskrachtanalyse aan alle Meulebeekse medewerkers 
 • Donderdag 15 juni 2023: Info- en vraagmoment in Meulebeke, Pittem en Tielt voor alle inwoners 
 • Maandag 19 juni 2023: Pittem beslist om niet langer deel te nemen aan het fusietraject
 • Woensdag 6 juli 2023: Toelichting cijfers fusie Meulebeke en Tielt door Probis aan de gemeenteraad
 • Donderdag 6 en woensdag 12 juli 2023: De gemeenteraden nemen een principiële beslissing tot fusie 
 • Donderdag 20 juli 2023: lancering van www.meulebeke.be/fusie  en www.tielt.be/fusie 
 • September 2023: folder rond de fusie in alle Meulebeekse brievenbussen met uitnodiging voor de infosessie voor de inwoners
 • Maandag 9 en dinsdag 10 oktober 2023: infosessies voor medewerkers, raadsleden & inwoners
 • Oktober 2023: folder rond de fusie in alle Meulebeekse brievenbussen met terugblik infosessies, verloop van het traject en aanvulling veelgestelde vragen
 • Donderdag 7 december: de fusie werd definitief goedgekeurd door de gemeenteraden van Tielt en Meulebeke