Watergewenning

Watergewenning is bestemd voor kinderen uit de 1ste en 2de kleuterklas. Er worden 8 lessen gegeven in groepjes van maximum 6 kinderen per lesgever.

Tijdens de watergewenning zullen de lesgevers jouw kind laten wennen aan de zwembadcontext en aan het water. Springen in het ondiep water, zonder schrik met het hoofd onder water, drijven, eventuele waterangst overwinnen.. zijn enkele inhoudelijke basisbegrippen van watergewenning.

Kostprijs: € 40,00 (incl. inkom zwembad + brevet + zwemboekje)

Ter plaatse betaal je aan het onthaal nog een waarborg van € 5,00 voor de magneetkaart waarmee 8 keer toegang verleend wordt tot het zwembad.  

  • Lessen, die omwille van ziekte niet werden bijgewoond, worden terugbetaald, mits het voorleggen van een doktersbewijs. Bij annulering na definitieve inschrijving wordt er 20% van het lesgeld als administratiekost aangerekend, tenzij er een doktersbriefje kan voorgelegd worden.
  • Ouders kunnen hun kind helpen bij het aan/uitkleden maar moeten dan het zwembad verlaten. Je kan toekijken vanuit de cafetaria.
  • Na het invullen van het aanvraagformulier ontvang je een e-mail en een factuur ter bevestiging. De betaling moet gebeuren via de factuur met de correcte mededeling zoals vermeld op de factuur.

Digitaal loket