Wat te doen bij verlies of diefstal van je identiteitskaart of kids ID?

Gepubliceerd opwoensdag 22 jul 2020 om 09:36
Bel onmiddellijk DOC STOP op het gratis nummer 00800 2123 2123 om je kaart te blokkeren.

Zo voorkom je het risico op frauduleus gebruik van je document en de eventuele financiële gevolgen. Deze dienst is gratis en 24/24 bereikbaar.

Doe onmiddelijk aangifte bij de bevoegde dienst!

Wanneer het om verlies gaat van enkel een identiteitskaart en/of Kids-ID, doe je aangifte bij de dienst Burgerzaken in het gemeentehuis. Breng een pasfoto mee en ontvang een vervangend attest dat geldt als eID binnen België. Vraag een nieuwe identiteitskaart aan. Na max. 3 weken kan je de nieuwe kaart ophalen.

Wanneer het om diefstal van identiteitskaart en/of Kids-ID gaat en als je ook meerdere zaken verloren bent dan enkel je identiteitskaart en/of Kids-ID, doe je aangifte bij de politie. Ook hier moet je een pasfoto meebrengen om een vervangend attest te krijgen. Ga daarna langs bij de dienst Burgerzaken in het gemeentehuis.