vzw De Stamper

Het OCMW werkt samen met voedselverdeelpunt De Stamper uit Izegem. Bij vzw De Stamper kan gratis een voedselpakket worden bekomen, dit onder bepaalde voorwaarden en mits verwijzing vanuit de sociale dienst. Elke situatie wordt individueel onderzocht door de sociale dienst.