Vrijstelling van de heffing op waterverontreiniging bij gebruik individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA)

Wie zelf zijn afvalwater zuivert in een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA), kan een vrijstelling van de heffing krijgen. Je kan het recht op vrijstelling bewijzen via een attest van de burgemeester. Als de VMM in het bezit is van een geldig attest van de burgemeester, dan kent ze de vrijstelling automatisch toe. Er wordt dan geen heffingsbiljet (vanaf het aanslagjaar dat je reeds een heel jaar gezuiverd hebt) of een heffingsbiljet met een gedeeltelijke vrijstelling (IBA in gebruik genomen in de loop van het gebruiksjaar) verzonden. Het attest van de burgemeester is vijf jaar geldig.

Wie zelf zijn afvalwater zuivert in een IBA en toch een heffingsbiljet zonder vrijstelling ontvangt, kan via deze website een nieuwe aanvraag tot vrijstelling indienen. Sinds vorig jaar verloopt deze procedure volledig via het gemeentebestuur.

  • Je kan een vrijstellingsaanvraag schriftelijk indienen bij het gemeentebestuur, door het onderstaande formulier in te vullen en bijlagen toe te voegen.
  • Je moet dit doen binnen de drie maanden (te rekenen vanaf de derde werkdag na de verzendingsdatum van het heffingsbiljet). De datum waarop de vrijstellingsaanvraag is ingediend bij de gemeente bepaalt of de aanvraag tijdig is.
  • De gemeente onderzoekt de aanvraag en moet hierbij een IBA-attest invullen en ondertekenen.
  • De gemeente bezorgt de aanvraag dan samen met het attest of de weigeringsbeslissing aan het bevoegde waterbedrijf, binnen drie maanden vanaf de dag na ontvangst van de aanvraag. Voor Meulebeke is het bevoegde waterbedrijf De Watergroep. De Watergroep zal de aanvraag dan doorsturen naar de VMM voor de verdere afhandeling.
  • Als aanvrager krijg je een kopie van de gemeente.
  • De VMM zal jou persoonlijk in kennis stellen van het resultaat.