Vossenschade

Regelmatig komen klachten binnen over schade aan pluimvee door vossen. Om de schade in onze gemeente op te volgen en om op Vlaams niveau bij te dragen tot betere inzichten in de vossenproblematiek, kunt u schade door vossen melden. Hierdoor kunt u een bijdrage leveren tot een beter inzicht in de aard en de omvang van de vossenproblematiek.

  • Raak geen dode vos met de blote hand aan!
  • Raak geen uitwerpselen van vossen aan!
  • Eet geen ongewassen vruchten die zich op minder dan 70 cm van de grond bevinden!

Een vos is immers mogelijk drager van de vossenlintworm. Een besmetting met vossenlintworm is dodelijk voor de mens.

Gebruik het meldformulier voor meldingen van vossenschade of schade door andere dieren.