Voorbereidend zwemmen

Voorbereidend zwemmen is bestemd voor kinderen uit de 2de en 3de kleuterklas. Er worden 6 lessen gegeven in groepjes van maximum 6 kinderen per lesgever.

Coördinatie, evenwicht en verplaatsing in het water zijn de belangrijkste doelstellingen. De kinderen worden voorbereid om de overstap te maken naar het groot bad. Het niveau wordt naar een hoger level getild. De lessen zijn de ideale voorbereiding op het leren zwemmen.  

Kostprijs: € 30,00 (incl. inkom zwembad + brevet + zwemboekje)

Ter plaatse betaal je aan het onthaal nog een waarborg van € 5,00 voor de magneetkaart waarmee 6 keer toegang verleend wordt tot het zwembad.  

Extra informatie

  • Lessen, die omwille van ziekte niet werden bijgewoond, worden terugbetaald, mits het voorleggen van een doktersbewijs. Bij annulering na definitieve inschrijving wordt er 20% van het lesgeld als administratiekost aangerekend, tenzij er een doktersbriefje kan voorgelegd worden.
  • Ouders kunnen hun kind helpen bij het aan/uitkleden maar moeten dan het zwembad verlaten. Je kan toekijken vanuit de cafetaria.
  • Na het invullen van het aanvraagformulier ontvang je een e-mail en een factuur ter bevestiging. De betaling moet gebeuren via de factuur met de correcte mededeling zoals vermeld op de factuur.