Vlaanderen Feest!

Gepubliceerd opdonderdag 20 feb. 2020 om 10:43
Organisatiepartner worden voor Vlaanderen Feest!? Een optie op een feestcheque tot 180 euro is mogelijk.

Ter gelegenheid van het jaarlijkse Feest van de Vlaamse Gemeenschap plant Vlaanderen Feest! ook in 2020 weer een zo breed mogelijke 11-daagse activiteitenwaaier. Gangmakers van een buurtinitiatief of een verenigingsactiviteit kunnen als lokale organisatiepartner meedoen met Vlaanderen Feest! Nuttig om weten: zij komen daardoor meteen ook in aanmerking voor een feestcheque tot maximaal 180 euro als honorering van de samenwerking!

Zet je een straatfeest, een wijkinitiatief of een verenigingsactiviteit in de steigers in de periode van zaterdag 27 en zondag 28 juni of van vrijdag 3 tot en met zaterdag 11 juli? En wil je die activiteit of dat initiatief graag ook in het teken plaatsen van de campagne voor het Feest van de Vlaamse Gemeenschap? Dan kan je kandideren om lokale organisatiepartner voor Vlaanderen Feest! te worden. En wat meer is: zo krijg je meteen ook uitzicht op een feestcheque als tussenkomst in een aantal realisatiekosten na afloop.

Om in aanmerking te komen, moet het evenement wel een open en ook een niet-competitief karakter hebben. Het moet mensen in de periode van Vlaanderen Feest! als groep bij elkaar brengen voor positief gemeenschapsleven binnen de eigen gemeente en zonder partijpolitiek of commercieel karakter. Voor de verdere concrete invulling krijgt de inspiratie van elke organisator vrij baan.

Via de feestcheque kunnen na afloop van de activiteit of het initiatief een aantal organisatiekosten gerecupereerd worden tot maximum 180 euro.

De campagne wordt financieel mogelijk gemaakt dank zij een subsidie van de Vlaamse overheid voor Vlaanderen Feest!

Geldige kandidaturen kunnen maar aanvaard worden zolang de voorraad feestcheques binnen het beschikbare budget strekt. De opties op een feestcheque worden daarom toegekend volgens het principe “wie eerst komt, eerst oogst”. Elk jaar overtreft de vraag al snel het aanbod. Er zeer vlug bij zijn is dus de boodschap!

Alle informatie plus het formulier om te kandideren is vanaf woensdag 11 maart tot uiterlijk einde april (of tot uitputting van de opties op een feestcheque) beschikbaar op www.vlaanderenfeest.eu.

Thema's