Versoepeling ophokplicht voor roofvogels

Gepubliceerd opmaandag 22 feb 2021 om 10:49
Het H5-vogelgriepvirus wordt verspreid door wilde vogels. Gehouden vogels die in contact komen met besmette wilde vogels kunnen zo besmet worden. Roofvogels moesten daarom – net als andere gehouden vogels en pluimvee – sinds 15 februari 2020 opgesloten of afgeschermd worden. Dit wordt nu versoepeld.

Het FAVV voert enkele versoepelingen in op het vlak van de ophokverplichting voor roofvogels en bieden de roofvogelhouders de mogelijkheid om bepaalde activiteiten met hun dieren te organiseren. Belangrijk: dit is niet van toepassing op andere gehouden vogels en pluimvee!

Hoewel het risico op besmettingen met vogelgriep voor roofvogels toeneemt, is de impact daarvan in de huidige omstandigheden beperkt, met de nodige voorzichtigheid van de houder.

De volgende activiteiten met roofvogels in open lucht zijn sedert 20 februari 2021 opnieuw toegestaan:

  • Het opleiden/trainen van roofvogels.
  • Het geven van demonstraties indien toegestaan door coronamaatregelen
  • Het gebruik van roofvogels voor de jacht op haarwild.
  • Het gebruik van roofvogels bij het beheer van overlast door wilde dieren.

Voorwaarden

Deze versoepelingen zijn maar mogelijk indien de volgende voorwaarden worden nageleefd:

  • De problematiek rond vogelgriep en in het bijzonder de epidemiologische toestand bij wilde vogels blijft stabiel of evolueert in gunstige zin.
  • Het gebruik van roofvogels voor buitenactiviteiten is niet toegelaten in de zogenaamde gevoelige natuurgebieden.
  • Het blijft verplicht om alle roofvogels binnen of onder netten te voederen en te drenken.
  • Roofvogels, die gebruikt zijn bij buitenactiviteiten, worden waar mogelijk een week apart gehuisvest om een eventuele besmetting niet over te dragen naar de andere gehouden vogels.

Deze instructie is voor onbepaalde duur van toepassing vanaf 20 februari 2021. De volledige derogatie en alle extra informatie kan je hier nakijken.