Verkeer en vervoer

De uitlaatgassen van auto's en bussen hebben een grote impact op ons leefmilieu. Het wegverkeer veroorzaakt ook geurhinder. Op verschillende manieren kunt u deze negatieve effecten zelf beperken. De manier waarop u zich verplaatst, de milieuvriendelijkheid van uw wagen en ook uw rijgedrag bepalen mee de mate van vervuiling die uw wagen veroorzaakt.

  • Kies voor een milieuvriendelijke wagen.
  • Laat de auto wat vaker thuis en ga te voet of met de fiets. Dat is bovendien goed voor uw gezondheid.
  • Gebruik het openbaar vervoer.
  • Probeer te carpoolen.
  • Rij rustig. Dat is niet alleen veiliger maar ook zuiniger.

Meer info over milieuvriendelijk vervoer? Bekijk www.ikbenrob.be.