Vergunning inname openbaar domein (verhuislift, container, stelling, werfkraan)

Beschrijving

Voor je verhuis, verbouwing of levering heb je soms wat meer plaats nodig. Bijvoorbeeld bij een verhuis naar een nieuwe woning, levering van een nieuwe zetel, ramen, keuken, badkamer... of plaatsen van een container bij verbouwingswerken. Je kan dan een tijdelijke toelating vragen om (een gedeelte van) de rijweg, voetpad, parkeerplaats of berm in te nemen. Dan zorgen wij voor een signalisatieplan. Het correct plaatsen van de signalisatie is de verantwoordelijkheid van de aanvrager.

Procedure

Je vraagt de toelating voor een inname van het openbaar domein tijdig aan bij je gemeente via het online aanvraagformulier.

Voorwaarden

Vóór de inname van het terrein
Waarschuw je buren minstens zeven dagen vóór je aan de werken begint. Zeg ze wat je van plan bent, hoe het verloopt en hoelang het duurt. Geef jouw telefoonnummer, mochten ze vragen hebben. Zorg ook voor de juiste signalisatie.

Tijdens de inname van het terrein
Toon je vergunning bij een eventuele controle door de politie. Beperk de risico’s en de overlast zoveel mogelijk. Zorg ook voor een veilige doorgang voor voetgangers en fietsers. Sproei water tegen stofverspreiding, plaats signalisatie en hang werfdoeken.

Na de inname van het terrein
Maak het openbaar domein opnieuw schoon en herstel eventuele schade, je blijft daarvoor aansprakelijk.

Bedrag

Het plaatsgeld wordt verschuldigd vanaf de 8ste kalenderdag en bedraagt € 0,25 per m² per kalenderdag.

Wettekst

Gemeentelijk belastingreglement inname openbaar domein van 18 november 2020.