Vaststelling vogelgriep Waregem - tijdelijk toezichtsgebied van kracht

Gepubliceerd opdinsdag 27 apr 2021 om 00:00
Door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) werd een tijdelijk toezichtsgebied ingesteld naar aanleiding van de vaststelling van vogelgriep op een bedrijf in Waregem. Een groot deel van Meulebeke valt hieronder, waardoor er specifieke maatregelen van kracht zijn.

Op 23 april werd bij een pluimveehandelaar in Waregem vogelgriep vastgesteld. Naar aanleiding van deze uitbraak heeft het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) een tijdelijke bufferzone, een beschermingsgebied van 3 km en een toezichtsgebied van 10 km in rond het getroffen gebied ingesteld.

Een groot deel van Meulebeke zit in het toezichtsgebied. Dit houdt in dat er specifieke maatregelen van toepassing zijn bovenop de gewone nationale maatregelen.

Een gedetailleerde kaart van deze tijdelijke zones kan je bekijken op de website van het FAVV.

Specifieke maatregelen in toezichtsgebied

  1. De professionele houders maken een inventaris op van het pluimvee en de vogels die zij houden en sturen deze inventaris binnen de 72 uur door naar de LCE van het FAVV waarvan zij afhangen. De professionele pluimveebedrijven die in de zone liggen, zijn door medewerkers van het FAVV reeds op de hoogte gebracht.
  2. Verplaatsingen van pluimvee, vogels en broedeieren binnen het toezichtsgebied zijn verboden. Dit verbod geldt niet voor doorvoer door het toezichtsgebied over de autowegen of per spoor zonder dat er gelost of halt gehouden wordt.
  3. Alle verzamelingen, zoals beurzen, markten, tentoonstellingen en prijskampen, van pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels zijn verboden.

De zone is met signalisatie aangeduid.

Meer info over maatregelen in een toezichtsgebied.

Duurtijd

De opgelegde maatregelen zijn voor onbepaalde duur van toepassing. Zodra de maatregelen vervallen, zullen wij dit via de traditionele kanalen communiceren. 

Wat is het vogelgriepvirus

Aviaire influenza (AI) of vogelgriep is een zeer besmettelijke virusziekte waar waarschijnlijk alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. Er is geen wetenschappelijke indicatie dat dit H5-virus ook schadelijk is voor de mens. De aard van de symptomen en het verloop van de ziekte hangen af van het pathogeen karakter van de virusstam, het getroffen dier, de omgeving en eventuele andere infecties. De besmetting kan plaatsvinden via direct contact met zieke dieren of door blootstelling aan besmet materiaal, zoals mest of vuile kratten. Ook via de lucht is indirecte besmetting mogelijk, maar over relatief korte afstand.

Het virus dat momenteel circuleert is niet overdraagbaar op mensen. Het vlees en de eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid worden opgegeten. 

Meer info op de website van FAVV