Vakantiepremie voor zieken en personen met een handicap

De gemeente verleent een toelage aan zieken en mindervaliden die deelnemen aan een voor hen ingericht en voorbehouden vakantie.

Voorwaarden

  •  Op 1 januari van het jaar waarin de vakantie doorgaat woonachtig zijn in de gemeente Meulebeke.
  •  Deelnemen aan een vakantie van tenminste 5 dagen in binnen- of buitenland.
  •  Het vakantieverblijf moet ingericht zijn door een vereniging of instelling voor zieken en/of mindervaliden.
  •  De vakantie moet speciaal voor zieken en mindervaliden aangepast zijn.

Procedure

De toelage wordt gestort op de bankrekening van de aanvrager na voorlegging van het attest afgeleverd door de inrichters van het verlofkamp of vakantieperiode.

Kostprijs

Het bedrag van de gemeentelijke vakantiepremie bedraagt 5,00 euro per dag, met een maximum van 50,00 euro per rechthebbende en per kalenderjaar.

Wettekst

Gemeentelijk reglement van de vakantiepremie voor zieken en mindervaliden van 6 juni 2001 en aangepast op 23 april 2003.