Update Vaccinatiecentrum Tielt

Gepubliceerd opdonderdag 1 apr 2021 om 10:30
Zes weken geleden schoot Vaccinatiecentrum Tielt uit de startblokken met de lokale vaccinaties. Een tussentijdse stand van zaken.

Aantal prikshifts

Sinds de eerste sessie op 19 februari, zijn we op woensdag 31 maart toe aan de 15de prikshift. Waar staan we daarmee op vandaag?

De verwachting is dat tegen eind april alle 65+’ers gevaccineerd zijn. De inenting van die leeftijdsgroep verloopt overigens prima, met een vlotte doorstroming doorheen het vaccinatiecentrum.

Nog eind april worden extra vaccins verwacht, wat maakt dat we vanaf dan vermoedelijk ook voor het eerst met avondshifts kunnen starten.

Het gaat vooruit

Gezien er meer vaccins worden aangeleverd, kunnen we de inentingscapaciteit in de komende weken ook verder opschalen. Deze week is er op woensdag en vrijdag een voor- en een namiddagshift en op donderdag een namiddagshift, telkens met vier lijnen.

Weekendsessies

Nog deze week is er ook voor het eerst een zaterdagsessie ingepland in de voormiddag. Tijdens het weekend van 10 en 11 april prikt het centrum trouwens voor het eerst een volledig weekend, met sessies over alle vier de lijnen zowel in de voor- als de namiddag.

Aantal prikken

Op dinsdag 30 maart klokten we af op 3.079 prikken. Eind deze week wordt ook de 5.000ste prik in ons vaccinatiecentrum gezet, net als de eerste zogenoemde 'tweede prikken'. Dat betekent dat we daarmee op 8,5% staan van de ca. 60.000 prikken die aan ons vaccinatiecentrum zijn toegewezen. Naar schatting zitten we tegen 1 mei aan een 15.000-tal prikken, dus een kwart van het totaal.

Website

Sinds de lancering van www.vaccinatiecentrumtielt.be op donderdag 11 maart heeft de website ruim ingang gevonden en wordt die druk geconsulteerd; getuige daarvan het grote aantal vragen dat binnenloopt.