Update wegenwerken Gentstraat

Gepubliceerd opwoensdag 15 sep 2021 om 12:00
Op maandag 20 september gaan de riolerings- en wegenwerken in de Gentstraat (N305) een nieuwe fase in. Die dag start de aannemer op twee verschillende plaatsen met de aanleg van de riolering. Deze fase zal 10 maanden duren, alle info vind je hier!

Hieronder vindt u een plannetje met een overzicht van de plaatsen waar de komende weken wordt gewerkt en een timing. Opgelet: deze werken zijn weersgevoelig. Bij slecht weer kan het nodig zijn dat we de planning aanpassen.

Waar werkt de aannemer?

De volgende maanden werken we op twee plaatsen: aan en op het kruispunt Wakkensesteenweg – Gentstraat en tussen Gentstraat 213 en 241.

Gentstraat tussen Meentakstraat en huisnummer 241

 • Vanaf maandag 20 september breekt de aannemer het asfalt helemaal op. Tegelijk wordt een bemaling geplaatst. Die is nodig om de grondwaterstand te verlagen zodat de rioolbuizen veilig en in een droge ondergrond kunnen worden aangelegd.
 • De aannemer legt de riolering aan vanaf de Meentakstraat en werkt in de richting van Dentergem.
 • Wanneer we in dit deel van de Gentstraat klaar zijn met de riolering, werken we verder in de richting van de Steenovenstraat. We spreken dan over de tweede helft van 2022.

 Aangepaste omleiding

 • Doorgaand verkeer zal niet meer mogelijk zijn.
 • Woon je tussen huisnummer 241 en Haantjeshoek? Dan geraak je op je bestemming via de Steenovenstraat.

Wakkensesteenweg kruispunt Gentstraat

 • Ook in dit deel verwijdert de aannemer eerst het asfalt en plaatst hij de bemaling.
 • Vervolgens wordt de riolering aangelegd en de wegenis terug opgebouwd.

 Aangepaste omleiding

 • Het kruispunt Gentstraat – Wakkensesteenweg wordt afgesloten voor doorgaand verkeer.
 • Woon je tussen het kruispunt en Haantjeshoek? Dan geraak je via de Steenovenstraat op je bestemming (zie p. 1).

Omleidingen voor doorgaand verkeer

Afhankelijk van je vertrekpunt en je bestemming, werden verschillende omleidingsroutes uitgestippeld. Je vindt ze hieronder.

Tielt – Meulebeke

Tielt – Oostrozebeke

Meulebeke – Dentergem

Meulebeke – Oostrozebeke

Oostrozebeke – Dentergem

Tielt – Dentergem

Bereikbaarheid van uw woning

De straten worden per deel opgebroken. Eerst verwijdert de aannemer de wegenis en daarna graaft hij over korte afstand een sleuf voor de rioolbuis. Zodra de buis in de grond ligt, wordt de sleuf aangevuld en afgedekt met steenslag. Daar kunt u met de wagen voorzichtig over rijden. Matig daarom a.u.b. uw snelheid, het blijft een werf.

Plaatselijk verkeer is mogelijk

Tijdens de werken is enkel plaatselijk verkeer mogelijk, maar tijdens de werkuren (van 7.00 tot 16.30 uur) zal dit op bepaalde momenten toch hinder ondervinden. Denk bv. aan stilstaande of manoeuvrerende werfvoertuigen.

Af en toe zult u met de auto niet tot bij uw oprit of garage kunnen. Bv. als de sleuven voor de rioolbuizen worden gegraven, klinkers worden geplaatst of asfalt gelegd. De aannemer laat u dit op voorhand weten. Hij zal u vragen om uw wagen tijdig in een andere straat of op de voorziene ruimte te parkeren. Te voet geraakt u uiteraard altijd bij uw woning.

OVERZICHT VAN DE WERKEN

Aanleg van fietspaden

De Gentstraat (N305) is een drukke gewestweg waar men 70 km per uur mag rijden. Vandaag zijn er echter geen fietspaden aanwezig. Dit leidt tot gevaarlijke situaties op deze belangrijke fietsverbinding tussen Meulebeke en Oostrozebeke. Om de veiligheid en het fietscomfort te verhogen worden de komende jaren langs beide zijden van de Gentstraat vrijliggende fietspaden aangelegd.

Verkeerslichten aan de Steenovenstraat 

De Steenovenstraat vormt de verbinding tussen Oostrozebeke en Tielt, en kruist de Gentstraat. Om dit kruispunt ook voor fietsers veilig te maken worden hier verkeerslichten voorzien. In het ontwerp wordt in de lichtregeling een aparte groenfase voorzien voor de fietsers die de N305 kruisen. Op die manier worden conflicten tussen overstekende fietsers en verkeer dat naar rechts afslaat vermeden.

Rioleringswerken 

De gemeente grijpt de aanleg van de fietspaden aan om de riolering om te vormen naar een gescheiden systeem. Hierbij wordt het vuile (huishoudelijke) water afgevoerd via rioleringsbuizen, terwijl het regenwater maximaal wordt opgevangen in open grachten. Alle bestaande grachten worden gedempt en de bestaande rioolbuizen worden verwijderd. Ter hoogte van woongebied en/of bebouwde percelen wordt een gescheiden riolering voorzien voor vuil- en regenwater. Langs akkers en weilanden wordt het regenwater opgevangen in nieuw te leggen grachten naast de fietspaden. De aanleg van het gescheiden rioleringsstelsel zal bijdragen tot de verbetering van de waterkwaliteit van zowel de aangrenzende grachten als van het grondwater.

FASERING & COMMUNICATIE

De werken aan de Gentstraat verlopen in verschillende fases. In de informatiefolder onderaan deze pagina geven we een algemeen overzicht van de fasering.

Doorheen de duur van de werken zullen we op verschillende tijdstippen en manieren info verspreiden met meer gegevens over de start van de riolerings- en wegeniswerken in de verschillende segmenten en de zijstraten, en de daarbij horende omleidingen:

 • Via Preus op Meulebeke bezorgen we jou - als geregistreerde gebruiker - op regelmatige tijdstippen updates.
 • De bewoners die langs het traject wonen, zullen regelmatig geïnformeerd worden via bewonersbrieven.
 • Via de verschillende communicatiekanalen van de gemeente zal iedereen de vordering van de werken kunnen volgen.

In samenspraak met de opdrachtgevers zal het gemeentebestuur er alles aan doen om de hinder tijdens de werken tot een minimum te beperken!

Heb je vragen over het project, is er iets niet duidelijk of wil je ons graag contacteren? Je kan steeds terecht bij: