Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval

Alle informatie over het uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval kan je hier vinden.

OVAM heeft de procedure opgestart voor het opstellen van het plan-MER voor het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsaval. Het Team Mer verklaarde de kennisgeving van dit dossier volledig op 28/09/2021.

Onze gemeente dient mee in te staan voor de terinzagelegging en het verzamelen van de opmerkingen op dit dossier.

Je kan de kennisgeving raadplegen via deze link: https://omgevingvlaanderen.us8.list-manage.com/track/click?u=fc2b34091076a21b79f8d47e0&id=a11f5e24e4&e=efb122e277.

De kennisgeving ligt ter inzage van 18 oktober 2021 tot en met 16 november 2021, digitaal op onze website, alsook in afgedrukt exemplaar bij de dienst Ruimte in het gemeentehuis.

Je kan tot en met 16 november 2021 jouw opmerkingen bezorgen: