Uitdunning Kabouterbos

Gepubliceerd opdonderdag 6 feb. 2020 om 10:09
Het Kabouterbos, grenzend aan het Kapellebos op het domein Ter Borcht, wordt in het voorjaar 2020 uitgedund.

Het uitdunnen is verantwoord en op aanraden van en met goedgekeurde vergunning van ANBVlaanderen. Het dunnen gebeurt volgens het bosdecreet. In dit decreet staat onder meer: "Het bos gefaseerd uitdunnen (bomen wegnemen). Het uitdunnen zorgt voor groeikansen voor de bomen die blijven staan. Doet men dit niet, dan krijgt geen enkele boom voldoende groeikansen. Uitdunnen geeft dus als resultaat een bos met mooi uitgegroeide bomen. De uitdunning gebeurt in cyclussen van 4 tot 8 jaar."

Voordelen van uitdunnen:
• Door bomen te dunnen komt er plaats voor nieuwe bomen en struiken
• Een bos met een variatie in leeftijd en lagen geeft meer biodiversiteit
• Beter toegankelijk bos

Kappingen en dunningen kunnen niet steeds op begrip rekenen. Toch is het uitdunnen van bomen in bossen essentieel, vooral vanuit ecologisch oogpunt.

Deze werken kunnen eventuele hinder veroorzaken voor omwonenden.