Terrasvergunning

De tarieven voor de terrassen worden opgeschort voor 2021 naar aanleiding van de coronapandemie.

Er wordt een belasting geheven voor het plaatsen van een terras en een rokersstoep door horecabedrijven en andere consumptiegelegenheden.

Het plaatsen van een terras kan mits het aanvragen van een vergunning en na goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen geplaatst worden.

De aanvraag voor een terras gebeurt online en moet jaarlijks gebeuren.

De opmeting van het terras en de rokersstoep gebeurt mits tegensprekelijke vaststelling in aanwezigheid van een ambtenaar van de gemeente Meulebeke en de aanvrager. Voor het bepalen van de oppervlakte van het terras en de rokersstoep, worden alleen die doorgangen die zijn opgelegd door het gemeentebestuur, van de oppervlakte in mindering gebracht.

De afbakening van de zones wordt bij beslissing van het college van burgemeester en schepenen vastgelegd.

Zomerterras - 1 maart t.e.m. 31 oktober (8 maanden)

Voor het plaatsen van een terras, tafels, stoelen, banken en/of zonneschermen met een maximale totale oppervlakte van 50 m² en met een maximale breedte gelijk aan de gevelbreedte bedraagt de innameprijs 2 euro per m² per maand. Dit gedurende de gehele voornoemde periode van 1 maart t.e.m. 31 oktober van het lopende jaar.

Voor het vrijwaren van parkeerplaatsen (maximaal 3), al dan niet voor het plaatsen van een terras, tafels, stoelen, banken en/of zonneschermen, volgens de breedte van het terras en met een maximale breedte gelijk aan de gevelbreedte bedraagt de innameprijs bijkomend 1 euro per m² per maand. Dit gedurende de gehele voornoemde periode van 1 maart t.e.m. 31 oktober van het lopende jaar.            

Een parkeerplaats die gebruikt wordt voor het plaatsen van een terras verliest de hoedanigheid van parkeerplaats vanaf 1 maart t/m 31 oktober.

Een laad- en loszone valt niet onder het principe van een parkeerplaats en kan dus niet ingenomen worden door een terras.

Het zomerterras moet ten laatste op 1 november verwijderd worden.

Terras buiten de periode van 1 maart t.e.m. 31 oktober

Het plaatsen van een terras buiten de periode van 1 maart tot en met 31 oktober kan toegestaan worden in uitzonderlijk omstandigheden.

Voor het plaatsen van een terras, tafels, stoelen, banken en/of zonneschermen met een maximale totale oppervlakte van 50 m² en met een maximale breedte gelijk aan de gevelbreedte bedraagt de innameprijs 2 euro per m² per maand. Dit gedurende de gehele periode van 1 november t.e.m. eind februari van het lopende jaar.

Voor het vrijwaren van parkeerplaatsen (maximaal 3), al dan niet voor het plaatsen van een terras, tafels, stoelen, banken en/of zonneschermen, volgens de breedte van het terras en met een maximale breedte gelijk aan de gevelbreedte bedraagt de innameprijs bijkomend 1 euro per m² per maand. Dit gedurende de gehele periode van 1 november t.e.m. eind februari van het lopende jaar.                   

Een parkeerplaats die gebruikt wordt voor het plaatsen van een terras verliest de hoedanigheid van parkeerplaats vanaf 1 november tot eind februari.

Een laad- en loszone valt niet onder het principe van een parkeerplaats en kan dus niet ingenomen worden door een terras.

Gelegenheidsterrassen naar aanleiding van bepaalde manifestaties, feestelijkheden of evenementen

Voor het plaatsen van een terras, stoelen, banken en/of zonneschermen ter gelegenheid van een manifestatie, feestelijkheid of evenement (zoals kermis, Berenfeesten e.a.), met een maximale totale oppervlakte van 50 m² bedraagt de belasting 25 euro per dag. De reeds betaalde oppervlakte vermeld onder 'Zomerterras' en 'Terras buiten de periode van 1 maart t.e.m. 31 oktober' worden hier niet meegerekend.

Voor het plaatsen van een terras, stoelen, banken en/of zonneschermen ter gelegenheid van een manifestatie, feestelijkheid of evenement (zoals kermis, Berenfeesten e.a.), met een maximale totale oppervlakte tussen 50 m² en 100 m² bedraagt de belasting 50 euro per dag. De reeds betaalde oppervlakte vermeld onder 'Zomerterras' en 'Terras buiten de periode van 1 maart t.e.m. 31 oktober' worden hier niet meegerekend.

Onder evenement wordt begrepen een tijdelijke activiteit, manifestatie en/of feestelijkheid, duidelijk in tijd en ruimte aanwijsbaar, en die gedurende maximaal vier dagen het gebruik van gelegenheidsterrassen rechtvaardigt.

Indien de noodzaak tot het plaatsen van gelegenheidsterrassen blijft bestaan na vier dagen dan zal iedere nieuwe aangesneden termijn van vier dagen als een belastingplichtig evenement worden beschouwd.

Deze gelegenheidsterrassen bevatten ook de bijkomende terrassen die de reeds vergunde oppervlakte van alle terrassen overschrijdt en geplaatst worden.

Wettekst

Gemeentelijke belastingreglement van 14 oktober 2020 (artikel 8 punt 1).