Toelating plaatsen terras

Handels- en horecazaken met een vergunning om drank en eten te serveren, kunnen een toelating vragen voor het plaatsen van een tijdelijk terras. Als u uw terras permanent wilt opstellen, hebt u een stedenbouwkundige vergunning nodig.

Voorwaarden

Er wordt een gemeentelijke belasting geheven op het plaatsen van terrassen, tafels en stoelen op het openbaar domein. Het belastingreglement van 29 mei 2013 is van toepassing. De aangifte gebeurt met het daartoe voorziene aangifteformulier.

Procedure

De aanvraag tot uitbating van een terras op het openbaar domein dient minstens vier weken vooraf schriftelijk te worden aangevraagd bij het college van burgemeester en schepenen.
De aanvraag tot machtiging dient volgende documenten te omvatten:

  • een aanvraagformulier;
  • een schets van de inplanting;
  • alle nodige en nuttige documenten.

Wettekst

Gemeentelijke algemene politieverordening van 15 februari 2017.

Gemeentelijke belastingreglement van 29 mei 2013.