Tijdelijke werken met verkeershinder

Gepubliceerd opdonderdag 1 jul 2021 om 00:00
Informatie over de voornaamste wegenwerken en de eventuele omleidingen die van toepassing zijn.

Heraanleg de Markt

De voorbereidende werken starten op dinsdag 19 april 2022. Alle info over de voorbereidende werken vind je via de bewonersbrief.

Project Gentstraat: heraanleg straat met fietspaden

De werken in de Gentstraat zijn vanaf het kruispunt met de Meentakstraat in Meulebeke tot aan het kruispunt de Verre Ginste (Wakkensesteenweg), grondgebied Oostrozebeke. Het project wordt opgevolgd door Aquafin. Krijg belangrijke info of schrijf je in voor de nieuwsbrief via de projectsite van Aquafin. 

Update 10/02/22

Vanaf maandag 14/02 is er een fasewisseling in de Gentstraat. De aannemer start met de rioleringswerken vanaf het  kruispunt Gentstraat/Hondekerkhofstraat richting huisnummer 223.
Maandag 14/02 werd gestart met de eerste 50 m vanaf het kruispunt richting huisnummer 148.

Update 15/09/21

Op maandag 20 september gaan de riolerings- en wegenwerken in de Gentstraat (N305) een nieuwe fase in. Die dag start de aannemer op twee verschillende plaatsen met de aanleg van de riolering: aan en op het kruispunt Wakkensesteenweg – Gentstraat en tussen Gentstraat 213 en 241. Deze fase zal 10 maanden duren. Op Preus op Meulebeke staat een volledig overzicht van van de plaatsen waar de komende weken wordt gewerkt en een timing. 

Update 20/08/21

Vanaf donderdag 26 augustus start de aannemer Vuylsteke met het affrezen van het asfalt in de Oude Diksmuidse Boterweg en de Hondekerkhofstraat. Daarna starten de rioleringswerken, en vanaf dan zal er ook enkel plaatselijk verkeer (bewoners en leveranciers) mogelijk zijn.

De precieze startdatum van het plaatselijk verkeer is nog niet duidelijk, aangezien deze afhangt van de voortgang van de huidige werken en de weersomstandigheden. We houden je op de hoogte van alle info via onze website en andere kanalen.

Update 29/06/21

Door de werken in de Gentstraat is een sifonnering geraakt. Bewoners van de Gentstraat kunnen verlaagde druk ondervinden op het stadswater. De Watergroep stelt alles in het werk om ter hoogte van het probleem een volledig nieuwe leiding te plaatsen en alle bestaande leidingen over te koppelen. Deze hinder kan 2 tot 3 weken aanhouden.

Update 17/06/21

In de Hondekerkhofstraat en Oude Diksmuidse Boterweg wordt op 17 juni 2021 gestart met de aanleg van verstevigde grachten. Dit om meer water op te vangen en in de bodem te laten infiltreren. De bewoners kregen hierover recent een brief toegestuurd.

In de Hondekerkhofstraat en Oude Diksmuidse Boterweg wordt op 20 juni 2021 gestart met het vernieuwen van de waterleiding.

Voor beide werken is er enkel plaatselijk verkeer mogelijk, een omleiding is voorzien.

Update 12/05/21

Vanaf 17 mei wordt er gestart met de nutswerken. Er is geen wijziging in de omleidingen.

Update 26/04/21

De asfalteringswerken van de Wakkensesteenweg op grondgebied Oostrozebeke en Tielt zijn afgewerkt. Vanaf 3 mei wordt de Meulebekesteenweg (N305) ter hoogte van het kruispunt met de Wakkensesteenweg volledig afgesloten voor het verkeer van en naar Dentergem.

Vanaf het kruispunt met de Wakkensesteenweg kan men wel afslaan naar de Gentstraat tot aan het kruispunt met de Steenovenstraat. Er geldt éénrichtingsverkeer tot aan de Steenovenstraat.
Vanaf het kruispunt Gentstraat - Steenovenstraat kan je niet meer in omgekeerde richting rijden naar Oostrozebeke/Dentergem.

Het éénrichtingsverkeer in de Gentstraat vanaf de Meentakstraat tot het kruispunt met de Steenovenstraat blijft gelden.

Omleidingen zijn voorzien via de Steenovenstraat.

Omleidingen:
Update 12/04/21

Van 12 april tot en met 30 september 2021: voorbereidende werken voor de heraanleg van de Gentstraat met fietspaden.

De bestaande grachten worden gedempt en er worden nieuwe grachten voorzien naast het toekomstige fietspad. Ter hoogte van de bebouwing worden hagen en omheiningen verwijderd en worden de bestaande rioolbuizen opgebroken. Er wordt een tijdelijke riolering voorzien. Opritten die hiervoor worden onderbroken, worden 's avonds terug berijdbaar gemaakt.

Verkeerssituatie: vanaf het kruispunt met de Meentakstraat wordt er éénrichtingsverkeer ingesteld naar het kruispunt met de Steenovenstraat.

Omleiding: van Meulebeke naar Tielt: Gentstraat - Steenovenstraat - Marialoopplaats - Marialoopsesteenweg (Tielt).
Fietsers nemen best de parallelle kleinere wegen.

Ook in de buurgemeente Oostrozebeke starten de voorbereidende werken.
Er worden asfalteringswerken uitgevoerd in de Wakkensesteenweg vanaf het kruispunt met de Gentstraat op grondgebied Oostrozebeke tot aan het rondpunt van de Zuiderring in Tielt. De werken duren 10 werkdagen.

Omleidingen:

Er worden omleidingen voorzien tussen Tielt en Wakken. Je vindt deze terug op https://wegenenverkeer.be/werken/onderhoudswerken-op-wakkensesteenweg.

Ieder Meulebeeks gezin ontving een folder met een overzicht en fasering van de werken. De bewoners die langs het traject wonen, zullen regelmatig geïnformeerd worden via bewonersbrieven. Via de verschillende communicatiekanalen van de gemeente zal iedereen de vordering van de werken kunnen volgen.

Via Preus op Meulebeke blijf je - als geregistreerde gebruiker – steeds op de hoogte van belangrijke updates.

Project Pittemstraat : heraanleg

Update 28/09/21

Vanaf 4 oktober 2021 start de aannemer met fase 1 van de rioleringswerken. De Pittemstraat is enkel nog toegankelijk voor het plaatselijk verkeer. De werken starten in fase 1 (Randweg – Elbestraat) met affrezen, betonplaat uitbreken, filters plaatsen om dan daarna te starten met de rioleringswerken (november).

Voorbij het kruispunt met de Elbestraat is er geen doorgang meer mogelijk naar Meulebeke. Er wordt een omleiding voorzien via de Elbestraat.

Tijdens de werken is enkel plaatselijk verkeer mogelijk, maar tijdens de werkuren (van 7.00 tot 17u00 uur) kan er op bepaalde momenten toch hinder zijn. Denk bv. aan stilstaande of manoeuvrerende werfvoertuigen. Bewoners uit de werfzone mogen deze zone in en uit rijden. Ook zij moeten via de Elbestraat richting Meulebeke rijden.

Update 11/06/21

Sinds 14 juni 2021 zijn de voorbereidende werken zoals het dempen van grachten, verwijderen van hagen/omheiningen, opbreken van bestaande rioleringsbuizen, voorzien van tijdelijke riolering en aanleg van nieuwe grachten gestart.

Update 23/07/21

Vanaf 9 augustus 2021 starten de nutmaatschappijen met het aanleggen van alle nutsleidingen. Hiervoor moeten er bepaalde zones van de rijweg worden ingenomen. Om dit veilig te laten verlopen is er beslist met de politiediensten om een éénrichtingsverkeer in te voeren om zo de nodige werkzone te voorzien. Er zal nog doorgaand verkeer mogelijk zijn vanuit Pittem naar Meulebeke. Verkeer richting Pittem zal via Veldstraat - Grote Roeselarestraat en N50 omgeleid worden.

Achtste Linielaan/Pittemstraat

Op 3 mei starten de aanpassingswerken aan de nutsleidingen naar aanleiding van geplande wegeniswerken. Het openbaar verlichtingsnet wordt uitgebreid. Hierdoor zal het fietspad/wandelpad in de Achtste Linielaan langs beide kanten worden afgesloten. De omleiding loopt via de Spoorweglaan.