Tijdelijke werken met verkeershinder

Gepubliceerd opvrijdag 2 apr 2021 om 00:00
Informatie over de voornaamste wegenwerken en de eventuele omleidingen die van toepassing zijn.
 

Hinder Steenovenstraat door onderhoudswerken

Van dinsdag 20 april tot ten laatste vrijdag 23 april worden er onderhoudswerken uitgevoerd in de Steenovenstraat ter hoogte van huisnummer 101 en 103. Het betonnen wegdek wordt plaatselijk opgebroken en vervangen door asfalt. Er worden tijdelijke verkeerslichten geplaatst voor de veiligheid van het doorgaand verkeer.

Herstel landelijke wegen

Op maandag 1 maart is er gestart met de uitvoering van structurele onderhouds -en asfalteringswerken aan enkele landelijke wegen in slechte staat. De werken zullen duren tot eind april.

De werken vinden plaats in:

  • de Landegemstraat: het gedeelte tussen het kruispunt met de Kraaimeersstraat en het kruispunt met de Eeckbosstraat.
  • de Lostraat: het gedeelte tussen het kruispunt met de Steenovenstraat en het kruispunt met de Buysveldstraat.
  • de Heirentstraat: het gedeelte tussen het kruispunt met de Buysveldstraat en het kruispunt met de Roosbeekdreef en Beukstraat te Oostrozebeke
  • de Vierschaarstraat: de slechte gedeeltes worden afgefreesd en voorzien van nieuwe asfalt.
  • de Groenstraat: van 22 april tot 7 mei 

De Landegemstraat, Lostraat en Heirentstraat werden geasfalteerd in de week van 12 april. In de week van 19 april gebeuren de afwerkingswerken.

De asfalteringswerken in de Vierschaarstraat zijn voorzien op donderdag 22 april, onder voorbehoud van de weersomstandigheden.

In de week van 19 april starten de werken in de Groenstraat. De inrit kant Tieltstraat wordt versmald en er worden plaatselijk goten bijgeplaatst. Plaatselijk verkeer blijft mogelijk. Enkel tijdens het asfalteren is de rijweg niet toegankelijk.

De aannemer zorgt dat bewoners zo veel als mogelijk toegang hebben tot hun oprit. De bewoners werden hiervan op de hoogte gebracht.

Oude Pittemstraat

Van 17 april tot en met 31 mei 2021 worden er werken uitgevoerd door Fluvius (uitbreiden van het LS- en GLD-net) voor aansluiting van een private verkaveling in de Oude Pittemstraat ter hoogte van huisnummer 10. Er zullen versmalde rijstroken zijn waarbij geen doorgang is voor voetgangers.

Hulstboomstraat: plaatsen nieuwe distributiecabine

Van 27 april tot en met 20 mei 2021 zal de straat worden afgesloten tussen de Vijfstraat en de Steenovenstraat. Uitgezonderd plaatselijk verkeer is toegestaan. Volgende omleiding is voorzien:
Vijfstraat – Bonestraat en Steenovenstraat – Bonestraat.

Meentakstraat

Op maandag 12 april worden er herstellingswerken uitgevoerd aan het deksel op het bestaande overstort in de Meentakstraat in het vak tussen de twee gedeeltes van de Bonestraat. Voor deze herstelling wordt er een stuk van het rijvak in de Meentakstraat afgezet en zal er een voorrangsregeling gelden aangeduid door verkeersborden. Omdat na de herstelling de beton rond het deksel moet uitharden zal er hinder zijn tot 26 april.

Marialoopsteenweg

Van 12 april tot en met 16 april 2021: herstel van een verzakking in het fietspad ter hoogte van tankstation Vaneeckhoutte. Er wordt een rijvak ingenomen en voor de veiligheid zal er met verkeerslichten worden gewerkt.

Achtste Linielaan/Pittemstraat: aanpassing nutsleidingen

Van 20 april tot en met 10 mei 2021 gebeuren er aanpassingen aan de nutsleidingen naar aanleiding van geplande wegeniswerken. Het openbaar verlichtingsnet wordt uitgebreid. Hierdoor zal het fietspad/wandelpad in de Achtste Linielaan langs beide kanten worden afgesloten. De omleiding loopt via de Spoorweglaan.

In de Pittemstraat zijn de werken ter hoogte van huisnummers 43 tot 51 en 50 tot 52. Er zal beurtelings verkeer mogelijk zijn (wegversmalling). Het fietspad komt op de rijweg.

Gentstraat: aanleg fietspaden

Van 12 april tot en met 30 september 2021: voorbereidende werken voor de heraanleg van de Gentstraat met fietspaden.

De bestaande grachten worden gedempt en er worden nieuwe grachten voorzien naast het toekomstige fietspad. Ter hoogte van de bebouwing worden hagen en omheiningen verwijderd en worden de bestaande rioolbuizen opgebroken. Er wordt een tijdelijke riolering voorzien. Opritten die hiervoor worden onderbroken, worden 's avonds terug berijdbaar gemaakt.

Verkeerssituatie: vanaf het kruispunt met de Meentakstraat wordt er éénrichtingsverkeer ingesteld naar het kruispunt met de Steenovenstraat.

Omleiding: van Meulebeke naar Tielt: Gentstraat - Steenovenstraat - Marialoopplaats - Marialoopsesteenweg (Tielt).
Fietsers nemen best de parallelle kleinere wegen.

Ook in de buurgemeente Oostrozebeke starten de voorbereidende werken. Op de Wakkensteenweg (N327) tussen Oostrozebeke en Tielt wordt de toplaag asfalt vernieuwd.
Deze werken zullen 10 werkdagen duren.

Verkeerssituatie: de rijweg wordt volledig afgesloten tussen het kruispunt met de Gentstraat - Meulebekesteenweg/Tieltstraat (N305/N327) en de rotonde met de Zuiderring en de Seyntexlaan (N327/N35g) in Tielt.

Omleidingen:
Er worden omleidingen voorzien tussen Tielt en Wakken. Je vindt deze terug op https://wegenenverkeer.be/werken/onderhoudswerken-op-wakkensesteenweg.

Ieder Meulebeeks gezin ontving een folder met een overzicht en fasering van de werken. De bewoners die langs het traject wonen, zullen regelmatig geïnformeerd worden via bewonersbrieven. Via de verschillende communicatiekanalen van de gemeente zal iedereen de vordering van de werken kunnen volgen.

Via Preus op Meulebeke blijf je - als geregistreerde gebruiker – steeds op de hoogte van belangrijke updates.

Marialoopplaats

Op 2 april werden de werken afgerond ter hoogte van de kapel. Er is weer normale doorgang.

Veldstraat

De werken in de Veldstraat zijn afgerond. De tijdelijke bushaltes worden nog aangehouden.