Tijdelijke publiciteitsborden

Voor het plaatsen van tijdelijke reclameborden en/of tijdelijke bewegwijzering langs gemeentewegen of gewestwegen is een vergunning vereist.

Voorwaarden

Langs gemeentewegen

Het tijdelijk plaatsen van reclameborden of bewegwijzering op privé-eigendom dient zodanig te gebeuren dat dit geen belemmering vormt voor de verkeerszichtbaarheid.
Alle onrechtmatig geplaatste borden worden onverwijld door de gemeentediensten verwijderd. Dit is eveneens het geval bij het in gebreke blijven om de tijdelijke reclame- of aanwijzingsborden tijdig te verwijderen.
De ambtshalve verwijdering gebeurt op risico en op kosten van degene die ze plaatste of indien deze onbekend is, ten laste van de opdrachtgever of de verantwoordelijke uitgever.
Weggenomen bordjes worden eigendom van de gemeente.

Procedure

Voor gemeentewegen richt u een schriftelijke aanvraag aan het college van burgemeester en schepenen, Markt 1, 8760 Meulebeke.

Voor gewestwegen richt u een schriftelijke aanvraag aan het Agentschap Wegen en Verkeer, Koning Albert I-laan 1.2 bus 82, 8200 Brugge - wegen.westvlaanderen@vlaanderen.be.

De onderrichtingen vindt u terug via volgende link: http://wegenenverkeer.be/vragen/wetgeving-rond-publiciteit-langs-gewest-en-snelwegen.

In Meulebeke zijn onderstaande wegen in beheer van het Agentschap Wegen en Verkeer:

  • N50 Bruggesteenweg
  • N399 Randweg/Ingelmunstersteenweg
  • N305 Gentstraat