Thuiszorgcoördinator

Bij de thuiszorgcoördinator kunt u terecht met uw vragen over thuiszorg.  Zij verstrekt gratis informatie en advies over thuiszorgmogelijkheden, hulpmiddelen, tegemoetkomingen of bij problemen in de thuissituatie.

De thuiszorgcoördinator werkt volledig neutraal en met respect voor de persoonlijke levenssfeer.

De hulp wordt op vraag van u georganiseerd en opgevolgd.

Soms wordt de zorg zo complex dat een samenkomst met de hulpverleners die bij u aan huis komen aangewezen is. Via een overleg zoeken we naar de best gepaste oplossing en bieden we administratieve ondersteuning. We verdelen gratis communicatieschriftjes.

De thuiszorgcoördinator kan bij u thuis langskomen of u komt bij haar langs in het Sociaal Huis, Markt 1 te Meulebeke (in het gemeentehuis).

Gegevens thuiszorgcoördinator:

Annick Declerck
Maatschappelijk werker
Tel.: 051 54 13 41
e-mailadres: annick.declerck@meulebeke.be

 

Info over het volledige thuiszorgaanbod in de regio’s is beschikbaar op volgende site: www.thuiszorgzakboekje.be