Thuiszorgcoördinator

Bij de thuiszorgcoördinator kunt u terecht met uw vragen over thuiszorg.  Zij verstrekt gratis informatie en advies over thuiszorgmogelijkheden, hulpmiddelen, tegemoetkomingen of bij problemen in de thuissituatie.

De thuiszorgcoördinator werkt volledig neutraal en met respect voor de persoonlijke levenssfeer.

De hulp wordt op vraag van u georganiseerd en opgevolgd.

Soms wordt de zorg zo complex dat een samenkomst met de hulpverleners die bij u aan huis komen aangewezen is. Via een overleg zoeken we naar de best gepaste oplossing en bieden we administratieve ondersteuning.

De thuiszorgcoördinator kan bij u thuis langskomen of u komt bij haar langs in het Sociaal Huis, Bonestraat 24 8760 Meulebeke.

Gegevens thuiszorgcoördinator:

Annick Declerck
Maatschappelijk werker
Tel.: 051 54 13 91
e-mailadres: annick.declerck@meulebeke.be

Info over het lokale zorg- en welzijnsaanbod: zie de lokale Welwijzer in Zorg en Welzijn.