Terinzagelegging kennisgeving plan-MER voor het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval (2023-2028)

Gepubliceerd opmaandag 18 okt 2021 om 13:00
OVAM heeft de procedure opgestart voor het opstellen van het plan-MER voor het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsaval. Onze gemeente staat mee in voor de terinzagelegging en verzamelen van de opmerkingen op dit dossier.

Het Team Mer verklaarde de kennisgeving van dit dossier volledig op 28/09/2021. U kan de kennisgeving raadplegen via deze link.

De kennisgeving ligt ter inzage van 18 oktober 2021 tot en met 16 november 2021, digitaal op onze website, alsook in afgedrukt exemplaar bij de dienst Ruimte.

U kan tot en met 16 november 2021 uw opmerkingen bezorgen:

  • Online via een digitaal inspraakformulier;
  • Persoonlijk via afgifte of via een brief gericht aan: Departement Omgeving Team Mer, Plan-MER 0269 Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 Brussel
  • Via een e-mail naar mer@vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER 0276 in de titel);
  • Via afgifte van de opmerking in het gemeentehuis of stadhuis.