Taxichauffeur: toelating uitoefenen beroep

De taxibestuurders, zowel vergunninghouders die zelf rijden als hun personeelsleden, moeten in het bezit zijn van een toelating taxibestuurder.

Vanaf 1 juli 2020 moeten alle taxi- en VVB-chauffeurs in het bezit zijn van een bestuurderspas. Deze kan vanaf 1 januari 2020 aangevraagd worden via Centaurus 2020. De bestuurderspas is 5 jaar geldig.

Voorwaarden

Om een bestuurderspas te kunnen verkrijgen, moet je:

  • minstens 21 jaar zijn;
  • minstens 2 jaar over een rijbewijs categorie B beschikken, inclusief geldige medische keuring
  • een uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen dat niet ouder is dan 3 maanden (model 596.1). Dit kan via het e-loket aangevraagd worden.
  • en voldoen aan alle wettelijke en reglementaire voorwaarden om in België deze beroepsactiviteit uit te oefenen.
  • een bewijs van minimale kennis Nederlands op niveau B1 van het Europees Referentiekader voor Talen. Wie over een bewijs van niveau A2 beschikt, krijgt 2 jaar de tijd om niveau B1 te halen.

Als je ritten uitvoert met voertuigen aangepast aan het vervoer van personen in een rolstoel, een bewijs dat je beschikt over de vereiste kennis om deze personen te vervoeren.

Bedrag

De bestuurderspas kost 20 euro. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast volgens de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen.

Wetgeving

  • Taxidecreet van 29 maart 2019;
  • Besluit Vlaamse regering van 8 november 2019.