Subsidies

Jeugdinitiatieven kunnen naast logistieke en materiële ondersteuning ook rekenen op financiële ondersteuning. Het lokaal bestuur wil de jeugdinitiatieven zo optimaal mogelijk ondersteunen. De reglementen en invuldocumenten van de subsidies kunt u hieronder downloaden.

Er zijn 2 soorten subsidies:

  • Gemeentelijke subsidie
  • Subsidie vanuit het jeugdbeleidsplan  

Subsidie vanuit het jeugdbeleidsplan

De kadervormingstoelagen is een onderdeel van het jeugdbeleidsplan waarbij jongeren die een vormingscursus volgen als animator, instructeur of soortgelijken kunnen van het gemeentebestuur een stuk van de kosten terugbetaald krijgen. Breng uw attest van uw cursus binnen bij de jeugddienst en wij doen de rest.

Opgelet: deze toelage is er ook voor jongeren die niet bij een jeugdvereniging aangesloten zijn.