Subsidie voor het plaatsen van een “Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater” (IBA)

In het individueel te optimaliseren buitengebied is geen aansluiting op een openbare afvalwaterzuiveringsinstallatie voorzien.  Het afvalwater moet gezuiverd worden door een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater, kortweg IBA.

Wat is een IBA?

Een IBA of individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater is een lekvrije installatie die huishoudelijk afvalwater behandelt tot de vooropgestelde normen. De term IBA is een ruim begrip, aangezien dit verschillende IBA-systemen omvat, zowel de IBA-tanks alsook de natuurlijke systemen (vb. wortelzoneveld, percolatierietveld, biobed, enz.).

De uitvoering en timing van de IBA’s is vastgelegd in het gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP). Op het huidige zoneringsplan zijn 167 IBA’s opgenomen, waarvan het grootste deel nog moet geplaatst worden. Het is voor de gemeente financieel niet haalbaar om zelf in te staan voor de aanleg en het onderhoud van de IBA’s. De burger dient de IBA zelf te realiseren in eigen beheer, maar de gemeente wil de burgers een financiële stimulans geven. Daarom werd dit subsidiereglement in het leven geroepen.

De toelage bedraagt 1000 euro en wordt één maal per woonkavel toegekend voor de aankoop en plaatsing van een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA). De subsidie zal enkel worden toegekend indien aan alle voorwaarden van het reglement voldaan wordt. Het subsidiereglement is in werking getreden op 15.06.2021 en kan niet met terugwerkende kracht toegepast worden.