Subsidie kinderopvanginitiatieven 0-3 jaar

De gemeente verleent een subsidie aan kinderopvanginitiatieven voor kinderen tussen 0 en 3 jaar, zowel voor gezins- als groepsopvang.

De kinderopvanginitiatieven worden ook vrijgesteld van betaling van 20 stuks huisvuilzakken van 60 liter en kunnnen in de bibliotheek gratis leesboxen ontlenen.

Voorwaarden

Het kinderopvanginitiatief moet gevestigd zijn op het grondgebied van Meulebeke en moet beschikken over het door Kind en Gezin uitgereikte vergunningsattest nodig om kinderopvang te organiseren. Het aanvraagformulier kan worden terug gevonden via www.meulebeke.be of kan telefonisch aangevraagd worden bij de dienst kinderopvang via 051/541 323 of 051/48 83 46 of per e-mail via kinderopvang@meulebeke.be. De subsidieaanvraag dient te gebeuren voor 1 april van het werkjaar.

Procedure

De aanvraag gebeurt met het aanvraagformulier dat ter beschikking wordt gesteld door het gemeentebestuur. Bij de aanvraag moet een kopie van het vergunningsattest van het kinderopvanginitiatief uitgereikt door Kind en Gezin gevoegd worden.

De huisvuilzakken kunnen afgehaald worden in het gemeentehuis tussen 1 januari en 30 juni van het werkjaar op vertoon van het vergunningsattest uitgereikt door Kind en Gezin.

De leesboxen in de bibliotheek worden gratis ontleend ook op vertoon van het vergunningsattest uitgereikt door Kind en Gezin.

Kostprijs

De subsidie bedraagt 250,00 euro per kinderopvanginitiatief voor een volledig werkjaar (van 1 januari tot 31 december). Kinderopvanginitiatieven die tijdens het werkjaar hun activiteit stopzetten of kinderopvanginitiatieven die gedurende het werkjaar een initiatief opstarten, krijgen een subsidie, in verhouding met het aantal volledige maanden dat ze werkzaam waren/zijn.

Wettekst

Reglement subsidie voor kinderopvanginitiatieven van 0 tot 3 jaar van 11 maart 2020.

Gemeentelijk reglement voor bedeling gratis vuilniszakken van 18 december 2019.