Studio K.

 jongerenafdeling van toneelvereniging De Karel van Mander-Ghesellen