Steun bij landschapsverfraaiing

Gratis advies en subsidie voor bomen, hagen, poelen... op het platteland

Benieuwd op welke ondersteuning u kunt rekenen? De landschapsconsulent van ’t West-Vlaamse hart zoekt het graag voor u uit.

Alle info vindt u bij stad-land-schap 't West-Vlaamse hart: www.westvlaamsehart.be.

Contactpersoon

Pieter Blontrock
T 051 26 14 42
pieter.blontrock@west-vlaanderen.be