Standplaats wekelijkse markt

Indien je een standplaats met abonnement wenst op de wekelijkse woensdagmarkt, moet je hiervoor een aanvraag indienen. Je kan ook op risico komen. Beide aanvraagformulieren vind je onderaan terug bij 'Digitaal loket'.

Voorwaarden

Het gemeentelijk reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare weg en op het openbaar domein van 11 mei 2016 is van toepassing.

Kostprijs

Voor de personen die een standplaats innemen tijdens de openbare marktdag bij abonnement bedraagt de belasting 0,50 euro per lopende (begonnen) meter en per dag. Dit bedrag wordt vermeerderd met 3,00 euro per dag bij gebruik van elektriciteit. Personen die een standplaats innemen en die een bestelwagen of vrachtwagen stationeren voor, naast of achter hun kraam, zijn ook voor die lengte een belasting verschuldigd. Deze belasting bedraagt 0,50 euro per lopende (begonnen) meter en per dag.

Voor de personen die een losse standplaats innemen tijdens de openbare marktdag bedraagt de belasting 1 euro per lopende (begonnen) meter en per dag. Dit bedrag wordt vermeerderd met 3,00 euro per dag bij gebruik van elektriciteit.

Voor de personen die een standplaats innemen op de openbare weg of op een openbare parking buiten de wekelijkse marktdag bedraagt de belasting 15,00 euro per dag ongeacht de ingenomen oppervlakte en de duurtijd van de opstelling.

Voor het plaatsen van een frituur op het openbaar domein bedraagt de belasting 3.000,00 euro per jaar.

Wettekst

  • Gemeentelijk reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare weg en op het openbaar domein van 11 mei 2016.
  • Gemeentelijk belastingreglement op het innemen van een standplaats op markten en op het openbaar domein buiten de marktdag en op het plaatsen van frituren op het openbaar domein van 23 januari 2019.