Standplaats kermis

Indien u een standplaats voor de kermis wenst, moet u dit schriftelijk aan te vragen bij het college van burgemeester en schepenen.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn vast gelegd in het kermisreglement van 19 maart 2008.

Procedure

Schriftelijk aanvragen met vermelding van de gewenste kermis (voorjaarskermis, kleine kermis of septemberkermis), de uitbater (naam, adres, telefoonnummer en mailadres), het soort en de grootte van de attractie. Uw aanvraag wordt in chronologische volgorde bijgehouden in een register. Indien er een plaats vrijkomt voor een bepaalde attractie, wordt u op de hoogte gebracht.

Kostprijs

Standgeld wordt bepaald volgens het retributiereglement goedgekeurd door het schepencollege op 5 maart 2018.

Wettekst

Reglement betreffende kermisactiviteiten op de openbare kermissen en/of openbaar domein van 19 maart 2008.