Sociaal pedagogische toelage aan volwassenen

De gemeenteraad verleent een sociaal pedagogische toelage aan volwassen personen met een handicap onder de voorwaarden van het gemeentelijk reglement.

Voorwaarden

  •  Op datum van de aanvraag moet de aanvrager gedomicilieerd zijn in de gemeente Meulebeke.
  •  Minimaal 22 jaar oud zijn in het jaar van aanvraag.
  •  Een geldig attest kunnen voorleggen afgeleverd door FOD Sociale Zekerheid van erkenning van een verminderde zelfredzaamheid van minimum 11 punten.

Procedure

De toelage wordt uitbetaald via overschrijving op de rekening van de aanvrager na voorlegging van het vereiste attest.

Kostprijs

De gemeentelijke sociaal pedagogische toelage  bedraagt 137,00 euro per kalenderjaar.

Wettekst

Gemeentelijk reglement sociaal pedagogische toelage van 19 maart 2014.

Wens je hiervoor liever langs te komen? Maak hier jouw afspraak.