Sneeuwruimen bij 80-plussers

Voor wie?

Het project sneeuwruimen richt zich tot 80-plussers uit de gemeente Meulebeke met mobiliteitsproblemen en/of een fysieke problematiek. Om dit te verwezenlijken richten we ons tot vrijwilligers die bereid zijn een handje toe te steken bij personen uit hun buurt. De vrijwilligers die sneeuwruimen vallen onder de verzekering van lokaal bestuur Meulebeke. Met dit project wensen we het buurtcontact en -gevoel te versterken.

Voorwaarden?

  • Gedomicilieerd zijn in de gemeente Meulebeke.
  • Minimum 80 jaar zijn (uitgezonderd mensen met een ziekte of fysieke handicap).
  • Mindermobiel zijn, dus verplaatsingsproblemen hebben omwille van ouderdom, ziekte of handicap en daardoor niet in staat zijn om zelf hun stoep sneeuwvrij te maken.

Wat kost het?

De onkostenvergoeding wordt rechtstreeks aan de vrijwilliger betaald. De vergoeding bedraagt 5 euro per begonnen uur. De te gebruiken materialen vallen ten laste van de hulpvrager (sneeuwschop, zout...).

Hoe aanvragen?

Wil je gebruik maken van deze dienst, neem dan contact op met dienstencentrum Ter Deeve via 051 48 61 93.