Schadevergoeding slecht wegdek of wegenwerken

Heb je schade geleden door de slechte staat van een weg of wegenwerken op of langs de weg? En vind je dat de wegbeheerder aansprakelijk is?

Dan kan je een schadevergoeding aanvragen voor

 • lichamelijke schade
 • schade aan je voertuig, fiets, ...
 • schade aan je woning door wegenwerken.

VOORWAARDEN

Om aanspraak te kunnen maken op een schadevergoeding, moet je bewijzen kunnen voorleggen en een goed dossier samenstellen.

 • Je moet de omstandigheden bewijzen die de schade veroorzaakt hebben. Je moet zelf de schade aantonen.
 • De schadevergoeding moet aangevraagd worden bij de juiste wegbeheerder. 
  • Voor de gemeentewegen is dat de gemeente.
  • Voor gewestwegen en autosnelwegen (die allemaal een nummer hebben zoals N399, N305 ...) is dat het Agentschap voor Wegen en Verkeer.
 • Je doet een beroep op je verzekeringsagent om een schadevergoeding te vragen. Je verzekeringsmaatschappij zal dan een dossier samenstellen en een aanvraag doen bij de juiste wegbeheerder.

PROCEDURE

Bewijsstukken

 • Neem zo snel mogelijk contact op met de politie van de politiezone MIDOW https://midow.be. De politie doet vaststellingen ter plaatse en maakt een proces-verbaal (pv). Dat heb je nodig als bewijs. De politie zal, indien nodig, ook maatregelen nemen voor de veiligheid van andere weggebruikers.
 • Kan de politie niet ter plaatse komen? Verzamel dan zelf zoveel mogelijk bewijsstukken van de omstandigheden van het ongeval en de schade.

Schadedossier samenstellen

De aanvraag tot schadevergoeding moet deze gegevens bevatten:

 • naam en adres van de schadelijder
 • datum waarop de schade veroorzaakt werd
 • zo exact mogelijke plaatsbeschrijving
 • vermoedelijke oorzaak van de schade
 • documenten die de ongevalsomstandigheden bewijzen, bijv.:
  • kopie van proces-verbaal van de politie
  • bewijs van de tussenkomst van de takeldienst
  • foto's van de plaats van ongeval
  • getuigenverklaring
  • ...
 • documenten die de geleden schade bewijzen
  • lichamelijk schade: doktersattesten, facturen van het ziekenhuis, overzicht van tussenkomst van het ziekenfonds...
  • kledijschade: foto's van de beschadigde kledij, aankoopbewijzen...
  •  voertuigschade:
   • merk, type en nummerplaat van het voertuig
   • foto's van de schade
   • bestek of factuur van de herstelling
   • ...
 • schade aan de woning door wegenwerken: voorafgaande plaatsbeschrijving, foto's van de schade...

Schadevergoeding aanvragen

De schadevergoeding moet aangevraagd worden bij de juiste wegbeheerder. De wegbeheerder zal jouw dossier dan beoordelen.