Retributie op sluikstorten

Grondslag retributie en geldigheidstermijn

Vanaf 01.06.2021 tot en met 31.12.2025 wordt een retributie vastgesteld voor het verwijderen en verwerken van afvalstoffen, achtergelaten op niet-reglementaire wijze.

Retributieplichtige

De retributie is verschuldigd door de persoon die de afvalstoffen achtergelaten heeft. De persoon die de opdracht of de toelating gaf of de eigenaar van de afvalstoffen is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de retributie. Wat betreft hondenpoep is de begeleider of diegene die voor hem/haar burgerlijk aansprakelijk is, de retributie verschuldigd.

Retributietarief

  • De retributie voor het opruimen van een sluikstort wordt bepaald op € 250,00.
  • Deze retributie is louter kostendekkend voor het opruimen van een niet-exceptioneel groot sluikstort (niet-exceptioneel = niet meer dan een halve kubiek of niet meer dan 100 kg) en omvat de kost voor het inzetten van een voertuig voor het opladen en het afvoeren van het sluikstort, de loonkost voor de inzet van werknemers voor het opruimen en afvoer, de kost voor de verwerking van het sluikstort en de loonkost voor de inzet van administratief personeel.
  • Indien het een exceptioneel groot sluikstort betreft, naar omvang en/of aard van het afval en/of locatie, zal bijkomend het verschil tussen de vaste retributie van € 250,00 en de werkelijke opruimkost worden aangerekend.