Retributie voor het voltrekken van huwelijken

De gemeente heft een retributie voor het voltrekken van huwelijken.

Kostprijs

Het tarief van de retributie wordt vastgesteld op 75,00 euro. De retributie is verschuldigd per huwelijk door één van de aanvragers van het huwelijk.

Wettekst

Gemeentelijk retributiereglement voor het voltrekken van huwelijken van 23 januari 2019.