Retributie voor de procedure van voornaamsverandering

De gemeente heft een retributie voor de procedure van voornaamsverandering.

Procedure

De retributie moet betaald worden door de aanvrager op het ogenblik van de aanvraag tot voornaamsverandering op het gemeentehuis. Deze betaling gebeurt cash of elektronisch tegen ontvangstbewijs.

Kostprijs

Het bedrag van de retributie voor de procedure van de voornaamwijziging wordt bepaald op 250 euro per aanvraag.
Voor transgenders wordt de retributie bepaald op 25 euro per aanvraag.

Wettekst

Gemeentelijk retributiereglement voor de procedure van voornaamsverandering van 23 januari 2019 aangepast op 10 april 2019.