Retributie voor gebruik of aanbrengen wegsignalisatie

De gemeente heft een retributie op het ter beschikking stellen of plaatsen van wegsignalisatie wanneer werken of hindernissen de openbare veiligheid kunnen bedreigen.

Deze retributie is verschuldigd door de aannemer, successievelijk bouwheer, van de werken of de verantwoordelijke van de hindernissen.

Kostprijs

De retributie wordt als volgt vastgesteld:

  • Nadarafsluiting per bareel en per dag: 2,50 euro
  • Verkeerstekens per stuk en per dag: 1,25 euro
  • Knipperlichten per stuk en per dag: 1,25 euro.

De aanvragers staan in voor het afhalen en het terugbrengen van het materiaal en dit tijdens de normale diensturen. Indien dit materiaal door de gemeentewerklieden moet geleverd worden of afgehaald, dan dient hiervoor 50,00 euro per rit betaald te worden.

Wettekst

Gemeentelijk retributiereglement op het ter beschikking stellen of aanbrengen van wegsignalisatie van 12 mei 1993.