Retributie op het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

De gemeente heft een retributie een retributie verschuldigd voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk en met huishoudelijk vergelijkbare afvalstoffen.

Kostprijs

Het afval moet worden aangeboden in zakken waarvan de prijs is vastgesteld als volgt:

  • kleine gele restafvalzak (particulier): 1,00 euro
  • grote gele restafvalzak (particulier): 2,00 euro
  • grote blauwe PMD zak: 0,15 euro.

Wettekst

Gemeentelijk retributiereglement op het ophalen en verwerken van huishoudelijke afval en met huishoudelijk vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen van 18 december 2019.