Retributie op het aanrekenen van administratiekosten bij openstaande fiscale en niet-fiscale ontvangsten

De gemeente vestigt een retributie op het aanrekenen van administratiekosten voor het verzenden van aanmaningen bij opstaande fiscale en niet-fiscale ontvangsten.

Voorwaarden

De vervolgingstermijnen worden als volgt vastgesteld:

  • Na het verstrijken van de betalingstermijn voorzien op de factuur of het aanslagbiljet, ontvangt de debiteur ten vroegste 3 dagen na vervaldag een eerste aanmaning met een nieuwe betalingstermijn van 15 dagen.
  • Na het verstrijken hiervan ontvangt de debiteur, eveneens ten vroegste 3 dagen na vervaldag van de eerste aanmaning, een tweede en tevens laatste aangetekende aanmaning, verhoogd met administratiekosten, met een nieuwe betalingstermijn van 30 dagen.
  • Ten vroegste 3 dagen na het verstrijken van de betalingstermijn van deze laatste en aangetekende zending, wordt een dwangbevel overgemaakt bij deurwaardersexploot voor de totaliteit van de openstaande schuld, opnieuw verhoogd met administratiekosten.

Kostprijs

De retributie wordt als volgt vastgesteld:

  • kosteloos voor het opmaken en verzenden van de eerste aanmaning
  • 15,00 euro voor de opmaak en verzending van de aangetekende laatste aanmaning
  • 15,00 euro voor de opmaak en verzending van het dwangbevel.

Wettekst

Gemeentelijk retributiereglement van 20 december 2017 op het aanrekenen van administratiekosten bij openstaande fiscale en niet-fiscale ontvangsten.