Retributie op afleveren conformiteitsattesten

De gemeente heft een retributie op het afleveren van conformiteitsattesten voor woningen en kamers.

Kostprijs

Het bedrag van de retributie voor het afleveren van een conformiteitsattest voor woningen en kamerwoningen wordt als volgt vastgesteld:

1. voor woningen en kamers worden de maximale tarieven, overeenkomstig de geldende regelgeving, gehanteerd.

2. in volgende limitatieve gevallen kan, per uitzondering op art. 3 §1, een gratis conformiteitsattest afgeleverd worden:

  1. woningen en kamers die proactief gescreend worden door IGS Wonen Regio Tielt en/of die conform blijken na het positief doorlopen van een waarschuwingsprocedure met IGS Wonen Regio Tielt;
  2. woningen en kamers waarvoor de aanvrager een erkend sociaal verhuurkantoor is als toekomstige of effectieve onderverhuurder;
  3. woningen en kamers waarvoor de aanvrager een sociale huisvestingsmaatschappij is en/of de aanvrager het lokaal bestuur betreft, voor zover dit evenwel entiteiten betreft die tot het sociale huurpatrimonium behoren én onder strikte voorwaarde dat de aanvrager over een afsprakenkader met IGS Wonen Regio Tielt beschikt;
  4. Woningen en kamers waarvoor de aanvraag gebeurt in het kader van een aanvraag tot huursubsidie.

Wettekst

Retributiereglement op het afleveren van conformiteitsattesten goedgekeurd door de gemeenteraad op 12 juni 2024.