Remi Danneels (1927-1940)

Geboren: Meulebeke, 4 december 1865 - Overleden: Tielt, 1 maart 1940

Hij trouwde in Zillebeke met Renilde Desmyttere. Ze kregen 1 kind, Anna. 

Ze woonden op ’t Forten, en later in het centrum in het grote huis in de Schoolstraat naast brouwerij Vondel (thans Waes).

Remi Danneels was landbouwer.

Hij wordt burgemeester in de aanloop naar de tweede wereldoorlog, een politiek zeer woelige periode en volgt Edgard Van Baveghem op in 1927. 

Remi Danneels wordt twee maal tot burgemeester verkozen dank zij stemmen vanuit de oppositie(!). Hij bleef burgemeester tot 1938. 

Memorabel is de strijd die vanaf het aanstellen van burgemeester Danneels gevoerd werd, vooral vanuit de jonge christelijke arbeidersbeweging. Deze strijd concentreerde zich vooral rond de muziekmaatschappijen. 

De gemeentelijke fanfare kreeg concurrentie van Vreugd in Deugd, dat volledig aanleunde bij de jonge beweging. In 1927 werd het gemeentemuziek ontbonden en stichtte men een nieuwe maatschappij ‘de Eendracht’, die op haar beurt in 1933 ontbonden werd. Dit hiaat werd in 1935 opgevuld door de stichting van een nogmaals een nieuwe fanfare ‘Ste Cecilia’. De gemeenteraden in deze periode werden gedomineerd door ruzies rond deze muziekmaatschappijen.

EEN VACUÜM IN DE MEULEBEEKSE POLITIEK NA DE VERKIEZINGEN VAN 1938: MEULEBEKE KENDE GEEN BURGEMEESTER TOT NA DE INVAL VAN DE DUITSE TROEPEN …:

De Meulebeekse gemeentepolitiek leefde tussen de twee wereldoorlogen op scherp. Na de verkiezingen van 1938 geraakten de ‘boerenstand’ en de ‘burgers’ het niet eens omtrent de voordracht van een burgemeester. Toen op 10 mei 1940 de oorlog uitbrak was er te Meulebeke nog steeds geen burgemeester omwille van het getouwtrek! Schepen Victor Serroels handelde als waarnemend burgemeester. Uiteindelijk kreeg Henri Goethals de sjerp omgord.