Bekendmaking reglementen gemeenteraad

Aanvullend verkeersreglement Ambachtenlaan - bedrijventerrein Haandeput (publicatie 20-03-2024)

Aanvullend verkeersreglement Drie Rozendreef (publicatie 20-03-2024)

Aanvullend verkeersreglement tot invoering permanente zone 30 schoolomgeving 't Veld (publicatie 24/01/2024)

Aanvullend verkeersreglement tot invoering permanente zone 30 schoolomgeving De Paanders (publicatie 24/01/2024)

Aanvullend verkeersreglement tot invoering permanente zone 30 schoolomgeving Marialoop (publicatie 24/01/2024)

Ingebruikname vastgoedinformatieplatform en vernieuwing retributiereglement (publicatie 24/01/2024)

Reglement subsidie organiseren buurtfeest (publicatie 24/01/2024) - reglement (publicatie 24/01/2024) 

Reglement gratis bedeling huisvuilzakken 2024 (publicatie 24/01/2024)

Opcentiemen onroerende voorheffing 2024  - Publicatie 14/12/2023

Aanvullende belasting op de personenbelasting 2024 - Publicatie 14/12/2023

Algemene bedrijvenbelasting 2024 - Publicatie 14/12/2023

Aanpassing reglement contantbelasting inname openbaar domein - uittreksel - Publicatie 14/12/2023

Aanpassing reglement contantbelasting inname openbaar domein - reglement - Publicatie 14/12/2023

Retributiereglement op het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval en met huishoudelijk vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen - Publicatie 14/12/2023

Reglement lokale bewegwijzering naar bedrijven en instellingen - uittreksel - Publicatie 14/12/2023

Reglement lokale bewegwijzering naar bedrijven en instellingen - reglement - Publicatie 14/12/2023

Wijziging huishoudelijk reglement IBO ‘t Berenhuisje vanaf 1 januari 2024 - publicatie 14/11/2023

Reglement gidsbeurten kasteel Ter Borcht en afsprakennota gidsbeurten - publicatie 12/04/2023

Huishoudelijk reglement gemeenteraad - publicatie 15/03/2023

Deontologische code gemeenteraad - publicatie 15/03/2023

Belastingreglement reclamedrukwerk - publicatie 18/01/2023

Opcentiemen onroerende voorheffing 2023 - publicatie 21/12/2022

Aanvullende belasting op de personenbelasting 2023 - publicatie 21/12/2022

Algemene bedrijvenbelasting 2023 - publicatie 21/12/2022

Retributiereglement Fluvius uittreksel en bijlage - publicatie 21/12/2022

Wijziging reglement afgifte administratieve bescheiden en bijlage tarieflijst - publicatie 21/12/2022

Wijziging reglement verhuur socio-culturele infrastructuur - publicatie 09-11-2022

Nieuw gebruikersreglement kasteel Ter Borcht - publicatie 09-11-2022

Huishoudelijk reglement IBO ’t Berenhuisje - publicatie 19-10-2022

Aanvullend verkeersreglement parkeren in de Henri Dunantstraat - publicatie 19-10-2022

Aanpassing reglement contant belasting inname openbaar domein - 18-05-2022

Reglement fotoreportages Kasteel Ter Borcht - 18-05-2022

Gebruikersreglement hondenweide - 09-02-2022

Downloads