Reglementen college van burgemeester en schepenen

Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Meulebeke op zondag 24 juli 2022 n.a.v. wielerwedstrijd op open omloop - OVWF vrije liefhebbers  18-05-2022

Goedkeuren van een tijdelijk verkeersreglement te Meulebeke op zondag 5 juni 2022 n.a.v. wielerwedstrijd "Nieuwelingen op open omloop"   18-05-2022

Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Meulebeke op zondag 29 mei 2022 n.a.v. ORC Canalrally: verboden zones 11-05-2022

Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Meulebeke op zondag 29 mei 2022 n.a.v. ORC Canalrally: verbod van verkeer 11-05-2022

Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Meulebeke op zondag 29 mei 2022 n.a.v. ORC Canalrally: verkenningen 11-05-2022

Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Meulebeke voor het jaar 2022 n.a.v. vinkenzettingen van de vinkenmaatschappij “Recht voor allen” 05-04-2022

Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Meulebeke voor het jaar 2022 n.a.v. vinkenzettingen van de vinkenmaatschappij “Niet Rijk maar Recht” - 30-03-2022

Goedkeuren van een tijdelijk verkeersreglement te Meulebeke op zaterdag 14 mei 2022 n.a.v. wielerwedstrijd "Nieuwelingen op open omloop" - 23-03-2022

Vaststellen reglement ecocheques 10-01-2022

Uitbreiding rouwverlof voor de personeelsleden van de lokale besturen 09-03-2022

Uitbreiding geboorteverlof voor de personeelsleden van de lokale besturen 09-03-2022

Quarantaineverlof statutaire ambtenaren 09-03-2022

Princiepsbeslissing tot aanpassing RPR - premie opruststelling 09-03-2022