Reglement geldigheidstermijn conformiteitsattest

De gemeenteraad keurde op 18 december 2019 een reglement goed tot het bepalen van de geldigheidstermijn van de conformiteitsattesten.

Procedure

De afgeleverde conformiteitsattesten bij panden op het grondgebied van de gemeente zijn 10 jaar geldig.

Voor de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 wordt in afwijking van bovenvermelde periode in volgende gevallen de geldigheidstermijn van het conformiteitsattest beperkt tot drie jaar:

  • Elk conformiteitsattest dat afgeleverd wordt voor een pand met vastgestelde kwaliteitsgebreken die resulteren in 12 of meer strafpunten;
  • Elk conformiteitsattest dat afgeleverd wordt voor een pand met een of meer vastgestelde kwaliteitsgebreken inzake vocht.

Vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025 wordt in afwijking van bovenvermelde periode in volgende gevallen de geldigheidstermijn van het conformiteitsattest beperkt tot drie jaar:

  • Elk conformiteitsattest dat afgeleverd wordt voor een pand met 5 of meer vastgestelde kwaliteitsgebreken Categorie I;
  • Elk conformiteitsattest dat afgeleverd wordt voor een pand met een of meer vastgestelde kwaliteitsgebreken inzake vocht.

In het geval een conformiteitsattest met beperkte geldigheidsduur wordt afgeleverd, zal de gemeente de desbetreffende panden opvolgen. Dit door na het verstrijken van de geldigheidstermijn op eigen initiatief een nieuwe kwaliteitscontrole te initiëren. De gemeente doet hiervoor beroep op de technisch adviseur van de intergemeentelijke samenwerking Wonen Regio Tielt.

Wettekst

Reglement tot het bepalen van de geldigheidstermijn van de conformiteitsattesten goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 december 2019.