Registreer je online als orgaandonor

Gepubliceerd opwoensdag 29 jul 2020 om 13:44
Voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen, is orgaantransplantatie de laatste mogelijke behandeling.

Voorwaarden

Als je in het bevolkingsregister bent ingeschreven (of minstens 6 maanden in het vreemdelingenregister), dan ben je automatisch een potentiële donor, tenzij
  • je dit uitdrukkelijk hebt geweigerd tijdens jouw leven
  • of als jouw naaste familieleden (kinderen, ouders of echtgenoot) zich tegen de donatie verzetten.

Om er zeker van te zijn dat jouw wil gerespecteerd word, kan je een wilsverklaring laten registreren: de 'verklaring donatie menselijk lichaamsmateriaal'.

  • Ook bekwame minderjarigen (vanaf 12 jaar) kunnen een wilsverklaring afleggen.
  • De ouders of voogd van minderjarigen die niet bekwaam zijn, kunnen voor de minderjarige enkel verzet tegen donatie aantekenen.
  • Een meerderjarige die niet bekwaam is, kan enkel verzet laten uitdrukken door zijn wettelijke vertegenwoordiger of voorlopige bewindvoerder (of naaste verwant als er geen vertegenwoordiger of bewindvoerder is aangesteld).

Je kan je nu ook online registreren. Ontdek alle info hier of via ons gemeentelijk luik.

 

Thema's