Raadpleging en participatiemoment over de startnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan restaurant ‘AMUSE’

Er zal een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt worden voor de site van het restaurant Amuse, gelegen Groenstraat 1 te Meulebeke. 

Er werd een startnota over de site opgemaakt die de eerste planopties aangeeft en deze opties onderbouwt en motiveert.

De startnota en de procesnota liggen ter inzage bij de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente en kunnen door de bevolking geraadpleegd worden van 23 december 2019 tot en met 20 februari 2020. De nota’s kunnen gedurende die periode ook geraadpleegd worden op de gemeentelijke website.

Om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren bij de bevolking wordt ook de mening van de inwoners van de gemeente gevraagd op een participatiemoment. 

Het participatiemoment vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis, Markt 1, op woensdag 8 januari 2020 om 19:30.

Reacties over de startnota dienen gericht te worden aan het college van burgemeester en schepenen, Markt 1 en aangetekend verstuurd of tegen ontvangstbewijs afgegeven te worden op het gemeentehuis, dienst ruimtelijke ordening, Markt 1 of digitaal overgemaakt te worden aan info@meulebeke.be en ruimtelijke.ordening@meulebeke.be ten laatste op 20 februari 2020.