College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen is het uitvoerend orgaan in een gemeente.

Het college neemt beslissingen als één geheel. Hoewel één bepaalde schepen een aantal welbepaalde bevoegdheden heeft, kan hij niet alleen een beslissing nemen. Het schepencollege staat in voor het voorbereiden van de dossiers voor de gemeenteraad, het uitvoeren van de beslissingen van de raad, het dagelijks beheer van de gemeente en haar goederen en het toezicht op de gemeentewerken en het gemeentepersoneel.

Het schepencollege vergadert wekelijks op maandagnamiddag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Heb je vragen of opmerkingen dan kunnen deze steeds gericht worden aan:

Het college van burgemeester en schepenen
Markt 1
8760 Meulebeke
T 051 48 80 80
F 051 48 54 40
info@meulebeke.be

Samenstelling